Neem contact met ons op >
 

1 november 2014: nieuwe regels vergunning vrij bouwen

1 november 2014: nieuwe regels vergunning vrij bouwen

vergunningsvrij-bouwen-erfvergunningvrij bouwen

De landelijke overheid heeft de regels voor vergunningvrij bouwen gewijzigd. Sinds 1 november dit jaar is verandert wat vergunningvrij is, en hoeveel er mag worden gebouwd. Ten opzichte van de oude regelgeving is het nu zo dat alle bebouwing ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing moet worden meegenomen in de aanvraag. Dit betekent dat de 30 m2 die voorheen (vrijwel) altijd gebouwd mocht worden verleden tijd is, evenals de zone van 2,5 meter uit de gevel die altijd bebouwd mocht worden zonder dat dit consequenties had voor de gehele oppervlakte. Nu wordt gekeken naar de oppervlakte van het erf waar vergunningvrij bouwen mogelijk is. Er is een staffeling in de vierkante meters gemaakt, waarbij van de 1e 100 vierkante meter van dit deel van het erf 50 m2 vergunningsvrij gebouwd mag worden (in totaliteit ten opzichte van de oorspronkelijke hoofdbouw). De volgende oppervlakte van 200 vierkante meter mag per 100 vierkante meter met 20 vierkante meter bijgebouw vergunningsvrij bebouwd worden. En de daarop volgende 600 vierkante meter mag in totaal 60 vierkante meter vergunningsvrij gerealiseerd worden. En dan houd het op. Per erf is dit dus maximaal 150 m2 bijgebouw vergunningvrij. Is er al 60 m2 bijgebouw aanwezig, dan mag er dus bij het deel van het erf wat geschikt is voor vergunningvrije aan- of verbouw nog maximaal 90 m2 worden toegevoegd (wanneer dit deel van het erf groter is dan 900 m2). Per saldo is dit voor sommige percelen een verbetering en voor andere percelen een vermindering van de mogelijkheden.

Los van deze wijziging zijn er nog andere wijzigingen voor het verbouwen van uw woning of bedrijfspand. Deze hebben tot doel dat er verdere deregulering plaats vind. Zo lijkt het erop dat het stucen van de buitengevel vergunningsvrij is geworden (zolang dit geen exces is). En is de procedure om een functieverandering te creeren vereenvoudigd.

Heeft u plannen, en wilt u weten of u vergunningvrij mag (uit)bouwen, dan kunt u contact opnemen met 01 Architecten