Neem contact met ons op >
 

Bouwen zonder stikstof berekening

vergunning vrije aanbouw
okt 29 2019

Bouwen zonder stikstof berekening

Wilt u bouwen zonder stikstof berekening? En woont u toch dicht bij (of in) een natuurgebied? Dan kunnen we u wellicht helpen! 

Dit geld dit niet voor alle bouwwerken, maar alleen voor vergunningvrije bouwwerken, binnen de spelregels die hiervoor zijn opgezet. Ondanks dat kunnen de mogelijkheden u verrassen!

Stikstof regelgeving en Aerius berekening

In Nederland zijn per provincie en per gemeente grote verschillen als het gaat over de regelgeving rondom stikstof. Hoewel er een landelijke, duidelijke uitspraak is geweest van de Raad van State wordt de invulling hiervan op verschillende manieren opgepakt. De uitspraak van de Raad van State geeft aan dat van alle (bouw)werkzaamheden moet worden aangetoond dat de activiteit van het bouwen en de fase van het gebruik geen toevoeging levert (of een geaccepteerde toevoeging) van stikstof voor 1 of meerdere natuurgebieden. 

De drempelwaarde die ooit bestond is hiermee komen te vervallen. Dat betekend dat voor alle bouwactiviteiten waar een vergunning benodigd is een berekening gemaakt moet worden. Het bouwen zonder stikstof berekening lijkt iets uit het verleden te zijn….

Lokale verschillen in de interpretatie van de stikstof regelgeving

Bij een aantal gemeenten wordt er strikt gehandhaafd en worden alle bouwactiviteiten op de zelfde wijze bekeken. Ongeachte de omvang. Bij een aantal andere gemeenten is er besloten om bij kleine verbouwingen (zoals een dakkapel) af te zien van het laten maken van een berekening.

Bij grotere verbouwingen en bij volledige nieuwbouw zien we dat vrijwel alle gemeentes de stikstofberekening eisen. Sommige gemeentes lijken zelf ook niet goed te weten waar ze aan toe zijn en zetten tot die tijd de vergunningverlening op slot.

Maar dat is dus alleen het geval als de vergunning aangevraagd moet worden…

 

Vergunningvrij aanbouwen aan een bestaande woning

Het is mogelijk om bij een bestaande woning vergunningvrij een uitbouw te realiseren. Dit kan in sommige situaties zelfs 150m2 zijn! Dit kan dus een volume zijn van ongeveer 500 kuub. Hiervoor is geen stikstofberekening benodigd, omdat er voor vergunning vrij bouwen geen bouwplantoetsing door de gemeente plaats vind.

De vergunningvrije mogelijkheden zijn afhankelijk van verschillende regels waaronder:

  • de oppervlakte maat van het perceel wat gezien wordt als het achtererfgebied
  • de plaats van de woning ten opzichte van de weg of water
  • of uw woning onderdeel uitmaakt van een beschermd stad- of dorpsgezicht

Door middel van een quick scan kunnen we de bouw mogelijkheden voor bouwen zonder stikstof berekening in kaart brengen. Zo krijgt u een idee hoe u uw wooncomfort kunt vergroten ongeacht de stikstof- situatie. Neem contact met ons architectenbureau op, zodat we u verder kunnen helpen.

Regelgeving vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen heeft een heel scala aan regels. Deze regels zijn onoverzichtelijk. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de zone waar gebouwd mag worden, waar de voorgevel rooilijn ligt, hoe de vorm van de aanbouw er uit ziet en wat uw doel/ gebruik is van de uitbouw. In het kort hebben we hieronder een paar van de belangrijkste regels weergegeven. Let wel, dit is geen totaaloverzicht. En ieder situatie verschilt.

  • Vergunningvrij binnen 4 meter van de woning

Wilt u bouwen binnen 4 meter van uw woning en wilt u uw woonkamer of slaapkamer uitbreiden? Dat kan in veel situaties. De hoogte van de uitbreiding mag maximaal 30cm boven de verdiepingsvloer liggen van de hoofdbouw, met een maximale hoogte van 5 meter. Deze uitbreiding mag maximaal 1 bouwlaag hoog zijn (dus geen kelder). Vanwege de maximale hoogte is dit vrijwel altijd een platte aanbouw.

  • Vergunningvrij bouwen buiten 4 meter van de woning

U mag eveneens verder dan 4 meter van uw woning bouwen. Deze uitbouw mag plat, maar ook met een dak uitgevoerd worden. De maximale hoogte is 5 meter. De goothoogte is maximaal 3 meter. De functie van deze uitbouw moet ondergeschikt zijn aan de functie van uw woning. In praktijk betekent dit dat de overheid wil dat u dit gebruikt als een berging. Maar zeker niet als een slaapkamer of een ander leefvertrek. We zien dagelijks dat opdrachtgevers dit moeilijk te bevatten vinden, maar technisch gezien is het plaatsen van een bed in deze ruimte verboden, tenzij het bed er als opslag staat.

  • Vergunningvrij bouwen op een plek die het bestemmingsplan niet direct toestaat

Vergunningvrij bouwen bied regelmatig mogelijkheden die het bestemmingsplan niet toestaat. Een voorbeeld hiervan is de minimale afstand tot de erfgrens. In sommige bestemmingsplannen is deze maat tekstueel bijvoorbeeld op 3 meter gezet. Wanneer de bestemming wonen wel op dit gebied ligt (op de bestemmingsplankaart vaak in het geel weergegeven), dan mag hier op gebouwd worden op 1 meter achter de voorgevel. Ondanks dat het bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan dit niet toestaat. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen, maar deze regel gaat voor 90% van de plannen op. 

Bouwen zonder vergunning

Wilt u weten wat de mogelijkheden bij u woning zijn? En wilt u bouwen ondanks de belemmeringen die de stikstofregeling geeft? Dan kunt u met ons bellen of mailen, zodat we u binnen een paar dagen helderheid kunnen geven.