Neem contact met ons op >
 

Nieuw landhuis bouwen

Nieuwbouw landhuis Architectenbureau
sep 07 2020

Nieuw landhuis bouwen

Een nieuw landhuis bouwen bied veel mogelijkheden. Heeft u bouwplannen en wilt u een ontwerp wat perfect bij u past, naadloos aansluit bij de omgeving en optimaal gebruik maakt van de oriëntatie? Neem dan contact met onze architecten op! 01Architecten heeft veel verschillende landhuizen ontworpen. Dit kan klassiek en modern en groot en groter. Desgewenst zoeken we de grenzen op om deze op te rekken, zodat u groter kunt bouwen dan u denkt!

Verschillende types nieuwbouw landhuizen

Met het bouwen van een landhuis worden verschillende types woningen bedoelt. We richten ons in dit artikel op nieuwbouw. Hieronder een opsomming van verschillende types:

 • Hoofdwoning op een landgoed
 • Grote woning van 1000 of 1500 kuub (of meer) in het buitengebied
 • Forse, hoge woning van 2 lagen met een kap
 • Een grote villa

In sommige gevallen zijn al deze bovenstaande kenmerken aanwezig, maar het kan ook slechts 1 element zijn. Naast een traditionele opzet zien we steeds vaker eigentijdse ontwerpen ontstaan (die bijvoorbeeld plat afgedekt zijn) 

schets landhuis nieuwbouw

Een hoofdwoning op een landgoed

De afgelopen 15 jaar zijn er veel nieuwe landhuizen op een (nieuw) landgoed gebouwd. Dit komt omdat de overheid regelgeving heeft bedacht om het buitengebied te revitaliseren en te voorkomen dat het buitengebied in verval raakt. De eisen voor de oprichting van deze landhuizen verschilt. Een aantal kenmerken komt vaker terug:

 • De hoofdwoning komt op een perceel van 5 ha of 10 ha
 • Er wordt een minimale inhoudsmaat van 1000 of 1500 kuub gehanteerd
 • Een deel van het terrein is opengesteld voor publiek (wandelpaden)
 • Er vind een  functieverandering in het bestemmingsplan plaats (van bijvoorbeeld agrarisch naar natuur)
 • Sloop van een agrarische bebouwing. Veelal is dit 2x 850m2 schuur of (afhankelijk van de locatie) 2x 1000 m2 schuren.

We hebben ontwerpen gemaakt voor locaties die nog ontwikkeld moesten worden en voor locaties waar het bestemminsplan al gewijzigd was. In beide situaties zien we vragen ontstaan zoals:

 • hoeveel ha moet ik bijkopen en wat zijn de financiële en fiscale consequenties?
 • welke paden moeten er worden aangelegd zodat aan de eis van openstelling voldaan wordt zonder dat mijn privacy geschaad wordt?
 • ik wil graag groter bouwen dan de inhoud die in het bestemmingsplan staan aangegeven. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor?
 • er staat een minimale inhoudsmaat, maar we willen eigenlijk kleiner bouwen. Hoe gaan we hiermee om?

Al deze vragen hebben we voorbij zien komen. Op een deel van deze vragen hebben we antwoord.  En op een deel kunnen we u verwijzen naar partijen die hierop antwoord weten.

modern landgoed landhuis plat nieuw

Modern landhuis op nieuw landgoed

Een grote woning (1000- 1500 kuub of meer) bouwen in het buitengebied

Een grote woning in het buitengebied wordt ervaren als een landhuis. Hier is vaak een landgoed(regeling) aan verbonden. Er zijn verschillende manieren om een groot volume in het buitengebied te realiseren. Deze staan hieronder weergegeven (van eenvoudig naar complexer):

 • verbinden van bijgebouwen aan hoofdbouw
 • benutten van de vergunningvrije mogelijkheden
 • verkrijgen van vrijstelling binnen het bestemmingsplan
 • verkrijgen van vrijstelling buiten het bestemmingsplan
 • extra mogelijkheden door ruimtelijke inpassing
 • extra mogelijkheden door sloop schuren

De 1e mogelijkheid (het verbinden van bijgebouwen aan de hoofdbouw) is op sommige plekken een manier om zonder extra ingrepen meer volume te realiseren. Veel gemeenten beperken deze mogelijkheid, omdat een aaneengesloten bijgebouw (ook op de verdieping) als inhoud wordt geteld. Dit is echter niet bij elke gemeente het geval.

Het benutten van de vergunningvrije mogelijkheden is een manier om meer woonoppervlak te krijgen. Ook wanneer het bestemmingsplan die qua oppervlakte zou beperken. In dat geval moet het bouwperceel wel voldoende groot zijn. Het klinkt tegenstrijdig dat iets op lokaal niveau niet mag en op landelijk niveau wel.  Toch begrijpen gemeentes steeds beter dat niet elk bestemmingsplan de bebouwingsmogelijkheden stuurt zoals gedacht. De vaak ruimere landelijke regelgeving is hierin leidend.

Binnenplanse (bestemmingsplan) vrijstelling

Het verkrijgen van vrijstelling binnen het bestemmingsplan is een mogelijkheid. De mogelijkheid van vergroting van het volume is veelal beperkt tot 10%.  Een enkele keer is hier meer ruimte, bijvoorbeeld 20%.

Het verkrijgen van vrijstelling buiten het bestemmingsplan komt vaker voor. Dit betekent dat er voor de locatie een specifiek nieuw bestemmingsplan gemaakt wordt. Deze procedure is ingrijpend.  Daar staan wel veel mogelijkheden tegenover. In dit geval worden we als architectenbureau veelal geassisteerd door een landschappelijk bureau en een bureau wat gespecialiseerd is in het schrijven van bestemmingsplannen. De doorlooptijd van een dergelijk proces is (bij goedkeuring en gereed zijn van de onderzoeken/ stukken) veelal circa 26 weken.

Vrijstelling buiten het bestemmingplan

Om vrijstelling buiten het bestemmingsplan te krijgen is heel soms een goed verhaal voldoende. Vaker wordt er gevraagd om een specifieke en zorgvuldige landschappelijke inpassing. Gedacht kan worden aan kikkerpoelen, fruitgaarden en houtwallen. Ook kunnen gemeentes andere voorwaarden stellen.

De ruimtelijke inspanning kan beloond worden door het geven van extra bouwvolume. In de meeste gevallen is dit echter niet voldoende en wordt er gevraagd om landschap ontsierende schuren te slopen. Dit valt onder de Ruimte voor Ruimte regeling. Bij voorkeur staan deze schuren op de bouwlocatie en als dit niet gaat (en de gemeente stemt hiermee in) op een andere locatie. Deze locatie moet volgens de provinciale regelgeving binnen de provincie liggen, maar gemeentes kunnen specifieke eisen toevoegen. Bijvoorbeeld dat de sloopmeters binnen de gemeente liggen.  

vervangende nieuwbouw villa herbouw

landhuis in Pannerden in aanbouw

Een forse hoge woning van 2 lagen met een kap

Een stevig bouwvolume wordt vaker aangemerkt als herenhuis of landhuis. De ligging is dan veelal doorslaggevend. Deze landhuizen passen veelal gewoon binnen het bestemmingplan.

Statig herenhuis te Rijssen (ov)

Statig klassiek herenhuis in Overijssel

Statige klassieke witte villa met twee bouwlagen en een kap te Almere

Statige eigentijdse witte villa met twee bouwlagen en een kap

Grote villa in het buitengebied

Een grote villa wordt vaak als landhuis aangemerkt. Wanneer u een fors volume gaat bouwen voelt dit ook als alsof u een nieuw landhuis bouwt. In de spreektaal klopt dit, maar een dergelijk volume sluit niet aan bij wettelijke regels. Dit neemt niet weg dat dergelijke woning een statig voorkomen hebben en de toekomstige bewoners veel woonkubus opleveren.

Nieuwbouw royaal rietgedekt landhuis met eikenhouten accenten op de Veluwe

Nieuwbouw royaal rietgedekte villa met eikenhouten accenten op de Veluwe

Wilt u zelf een nieuw landhuis bouwen?

Wellicht heeft u zelf ook nieuwbouw plannen. Of staat u op het punt een locatie aan te kopen en weet u niet exact wat de mogelijkheden zijn. Bel ons dan! We helpen u graag om de mogelijkheden in kaart te brengen. Op die manier maakt u een weloverwogen keuze.

En als u een kavel heeft en u binnen de regels de mogelijkheden wilt benutten, dan kunt u ons mailen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!