Neem contact met ons op >
 

Nieuwbouw woning in het buitengebied

Bathmen verbouw monumentale boerderij met zwemvijver
mrt 28 2013

Nieuwbouw woning in het buitengebied

Woning bouwen in het buitengebied (volume en vrijstellingen)

In het buitengebied van Nederland gelden andere regels voor het bouwen van een woning dan binnen de stad en dorpsgrenzen. Binnen de stad en dorpsgrenzen (zoals deze in het bestemmingsplan staan) worden normaliter geen maximale inhoudsmaten gehanteerd. In het buitengebied is dit wel op vrijwel iedere locatie het geval. 01 Architecten houd bij het ontwerp rekening met de inhoudsmaat die in het buitengebied is toegestaan en kijkt desgewenst naar creatieve manieren om meer volume te realiseren.

Verbouwde woning te Almen met veranda potkachel en uitbouw

Verbouwde woning te Almen met veranda en uitbouw

(zie ook bovenstaand voorbeeld waarbij de eikenhouten, pannengedekte uitbouw vergunningsvrij is) Om te kijken of uw locatie zich in het buitengebied bevind, kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Volumes van woningen in het buitengebied

In de meeste bestemmingsplannen staat omschreven dat woningen maximaal 750 kubieke meter (kuub of m3) mogen zijn, veelal met 75 of 100 vierkante meter bijgebouw. Of dit ook voor uw locatie geld is te zien in het bestemmingsplan van de gemeente. Zo kan dit minder zijn (bijvoorbeeld 600 of zelfs 450 kuub), maar ook meer, bijvoorbeeld 1000 kuub. Sommige gemeentes zijn bezig met het vergroten van het volume; de gemeente Holten-Rijssen denkt aan vergroting van het volume van 750 naar 1000 m3.

Belangrijk bij de bepaling van de maat van de te bouwen woning in het buitengebied is ‘de wijze van meten’. Dit is een hoofdstukje in het bestemmingsplan waarin exact omschreven staat hoe het volume berekend moet worden. Hierin staat of een overstek of rieten kap moet worden meegerekend. Maar ook of de begane grond vloer meegerekend moet worden. In het buitengebied wordt gestreefd naar een uniformere toetsing, met steeds minder verschillen tussen gemeentes

Manieren om grotere woningen in het buitengebied te bouwen

Wanneer u in het buitengebied een grotere woning wilt dan 750 m3 zijn er tal van mogelijkheden de woning te vergroten. Een aantal van deze manieren staan hieronder. Sommigen zijn met behulp van vrijstelling mogelijk.

  • 10% vrijstelling: veel gemeentes verlenen een (binnenplanse) vrijstelling waarbij 10 % meer kan worden aangevraagd (dus in plaats van 750 m3 mag er dan 825 m3 gerealiseerd worden).
  • Vergunningsvrij bouwen: de regels voor vergunningsvrij bouwen zijn op alle woningen van toepassing (tenzij expliciet uitgesloten) dus ook voor woningen in het buitengebied. De regels zijn te vinden op www.VROM.nl  Dit betekend in hoofdlijn dat er een uitbouw op de begane grond gerealiseerd mag worden van maximaal 4 meter hoog, 2,5 meter uit de gevel van de woning en minimaal 1 meter uit de voorgevel. Er mag 30 m2 vergunningsvrij worden gerealiseerd (los van de andere regel). Ook zijn dakkapellen  in bepaalde gevallen vergunningsvrij.
  • Toepassen van een kelder: vaak wordt dit volume niet meegeteld.
  • Slopen groter volume: Wanneer er een grote volume gesloopt wordt, is het in veel gevallen mogelijk die inhoudsmaat terug te bouwen
  • Benutten van het bijgebouw: wellicht kunnen sommige woonfuncties in het bijgebouw ondergebracht worden. En kan er met slimme koppelingen tussen hoofdgebouw en bijgebouw gewerkt worden.
  • Woning van allure / KGO: er zijn regelingen die het mogelijk maken om groter te bouwen. Deze regelingen werken veelal op basis van een wisselwerking: wanneer u aantoonbaar kwaliteit toevoegt, dan is er voor u meer mogelijk.
  • Samenvoeging met Rood Voor Rood ( RvR) : Er zijn contingenten te koop. Wanneer deze (met gemeentelijke toestemming) worden gecombineerd met een aanwezig bouwrecht mag er bijvoorbeeld 1500 m3 gebouwd worden

01 Architecten zorgt regelmatig voor het realiseren van grote(re) woningen in het buitengebied. En ook binnen strikt omschreven bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom (bijvoorbeeld in gemeente Blaricum en Laren) wordt de grens van wat mogelijk is opgezocht.

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn, dan kunt u contact opnemen. Of kijk naar onze gerealiseerde nieuwbouw woningen. We helpen u graag verder.