Neem contact met ons op >
 

Vervangende nieuwbouw

vervangende nieuwbouw villa herbouw
okt 08 2019

Vervangende nieuwbouw

Wat komt er bij vervangende nieuwbouw kijken?

Vervangende nieuwbouw is 1 van de specialiteiten van 01Architecten. Veel opdrachtgevers kopen een perceel met een bestaande woning erop. Vervolgens wordt deze woning gesloopt en komt hier een nieuwbouw woning op.  

Deze manier om nieuw te bouwen heeft veel voordelen. Er zijn echter ook een aantal zaken waar voor aankoop goed rekening mee gehouden moet worden. Door vooraf deskundig advies in te winnen, kunt u een miskoop voorkomen.

gerealiseerde vervangende nieuwbouw Hellendoorn

Voordelen van vervangende nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw heeft veel voordelen. Enkele hiervan zijn hieronder weergegeven: 

 • U komt in een bestaande omgeving te wonen, waar de infrastructuur al aanwezig is.
 • Veelal is de omgeving groener
 • De buren zijn waarschijnlijk niet aan het (nieuw)bouwen. Hierdoor heeft u na realisatie van uw woning geen overlast van uw buren.
 • Wellicht is het mogelijk de gasaansluiting te handhaven, zodat er bijvoorbeeld een gashaard kan worden toegepast of een hybride verwarmingssysteem met een c.v. ketel kan worden toegepast.
 • U heeft veel meer keuze waar u wilt gaan wonen

 

Aandachtspunten bij sloop en nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw is complexer dan bouwen op een nieuw stuk bouwgrond. Dit heeft te maken met de extra vergunningen die moeten worden aangevraagd die samenhangen met bijvoorbeeld de sloop. Ook zien we dat het van belang is te communiceren over de verwachtingen die opdrachtgevers hebben bij de locatie die ze aankopen. Hieronder een aantal punten om onder andere rekening mee te houden.

Sloopvergunning voor een woning
  • Is er asbest aanwezig? En is er voor de sloop ook een flora- en fauna onderzoek nodig? In dat laatste geval is het raadzaam te weten ten behoeve van welke diersoorten dit onderzoek moet plaatsvinden. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekeken naar vleermuizen, dan is een onderzoek in het voorjaar en in het najaar noodzakelijk voor het onderzoek. 
  • vaak verloopt een proces soepel, maar niet altijd. Ga daarom niet te vroeg slopen. En begin ook niet te slopen met kleine bouwwerken; deze bouwwerken verschaffen u wellicht meer bebouwingsmogelijkheden.
Bouwmogelijkheden op een bestaande woon-locatie
  • Opdrachtgevers verwachten dat in de nieuwe situatie de bouwmogelijkheden gelijk of groter zijn dan de huidige situatie. Dit kan het geval zijn, maar het komt ook regelmatig voor dat een bestaande woning 1000 kuub is en de nieuwe woning slechts 750 kuub groot mag worden. Het is dan ook verstandig om het bestemmingsplan vooraf goed te controleren.
  • Ligging van het bouwblok: soms ligt het bouwblok niet over de bestaande woning, maar moet de nieuwe woning verschoven worden/ naar achteren worden geplaatst.
  • Beschermd stad of dorpsgezicht: gebieden in dorpen en steden kunnen worden aangewezen vanwege bepaalde ruimtelijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten dan ook weer in een nieuwbouw situatie terugkomen (indien nieuw gebouwd mag worden). In enkele gevallen mag er alleen met heel specifieke redenen gesloopt worden en moet de woning anders blijven bestaan.
  • Monumentenstatus (nationaal of gemeentelijk): deze wordt vaak duidelijk weergegeven op het pand en in de verkoopdocumentatie. De mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw zijn dan vaak erg beperkt. 
Recht van overpad/ gebruik van een deel van het perceel door anderen
  • Bij aankoop wordt u vooraf geïnformeerd over aanwezige recht van overpaden. Het komt echter ook voor dat delen van het perceel zonder goedkeuring in gebruik zijn genomen door buren of dat hier slechts onduidelijke afspraken over zijn.
Aanwezig groen
  • Veel bomen kunnen gekapt worden, maar niet alle bomen. We zien dat gemeenten erg terughoudend zijn met bomen op bijvoorbeeld gemeentelijke lijsten. Dat betekent overigens niet altijd dat deze bomen erg groot of uniek zijn.
  • Soms ligt een woning in een natuurgebied en mag er niet gekapt worden.
  • Soms zijn bomen groot geworden en mag er niet onder de kruinprojectie gebouwd worden

 

Aan te vragen vergunningen en onderzoeken bij vervangende nieuwbouw:

Hieronder zijn een aantal mogelijke vergunningen weergegeven. Een deel hiervan moet bij ‘gewone’ nieuwbouw ook aangevraagd worden. Niet al deze vergunningen zijn in iedere situatie benodigd. Soms zijn er ook meer vergunningen/ meldingen nodig dan hieronder weergegeven. 

 • sloopaanvraag
 • asbestinventarisatie (is onderdeel van sloopaanvraag)
 • kapaanvraag (eventueel)
 • onderzoek naar flora en fauna (eventueel)
 • schoon grond verklaring (ten behoeve van gebruik)
 • schoon grond verklaring (ten behoeve van afvoer)
 • sondering (draagkracht van de grond)
 • inrit vergunning
 • een geluidsonderzoek 
 • een brandberekening
 • archeologisch onderzoek (eventueel)
 • omgevingsvergunning tbv nieuwbouw woning 
 • vergunning afvoer van water bij bronbemaling (kelder)
 • wellicht een vergunning van het hoogheemraadschap of andere overheidsinstantie

Los van deze vergunningen moet er een constructieberekening worden gemaakt en kan een installatieadvies wenselijk zijn. Momenteel zijn er ook locaties waarvoor een stikstofberekening toegevoegd moet worden.

Vervangende nieuwbouw met 01Architecten

We ontwerpen veel nieuwbouw woningen op plekken waar een woning gesloopt moet worden. We weten dus waar u op moet letten voor aankoop. We kunnen u adviseren over eventueel op te nemen ontbindende voorwaarden. Daarnaast kunnen we ook samen met u kijken naar uw wensen. En hoe deze vormgegeven kunnen worden binnen de mogelijkheden op het perceel. Zo heeft u voor uw aankoop in beeld of uw droomwoning op het kavel gerealiseerd kan worden.

Neem contact op met ons architectenbureau en laat u in een vrijblijvend gesprek adviseren.